W okresie gorszych momentów psychoterapii pacjenci zadają badanie: to co ego mam dokonać by nie być takim obciążonym, egzystować pewniejszym siebie, ...